Kastrace samců a její efekty

Kastrací nazýváme chirurgické odstranění samčích varlat. Ta kromě spermatu vyrábějí testosteron, který ovlivňuje "samčí" projevy. To znamená, že samec po kastraci nejen přestane být plodný, navíc se změní jeho chování. Vymizí sexuální projevy a také agresivita, pokud je způsobena vysokou hladinou testosteronu.

Samci zvířat se už odedávna kastrují, aby byli poslušnější a ovladatelnější. Potkan je ale malé zvíře, pro které je každá operace velkým a do jisté míry riskantním zásahem do organismu. Proto byste si měli důkladně promyslet, zda je kastrace opravdu na místě, a zkonzultovat ji vzhledem k věku a zdravotnímu stavu vašeho potkana s veterinářem.

Kastrace vyřeší problémy s agresivitou z přebytku testosteronu, pokud jste vyloučili ostatní možnosti, proč váš potkan bezdůvodně útočí na vás i ostatní potkany. Značkování, nečistotnost, možnost bydlení v kleci se samicemi nebo touha mít klidnější a poslušnější zvíře nejsou dostatečnými důvody pro kastraci.

 

Snížení agresivity

Samec agresivní z přebytku testosteronu obvykle začne nejdříve napadat ostatní potkany (jak spolubydlící v kleci, tak cizí), silně značkovat močí a otírat se tělem a pachovými žlázami o všechno možné. Na lidi se bezdůvodně ježí a kouše do krve. Často ho majitel nemůže chytit jinak než do hadru, aby ho nepokousal, a musí ho oddělit od ostatních samců.

Testosteron se z organismu postupně vyplaví 5-6 týdnů po kastraci, takže se její účinky na chování budou projevovat postupně.

Kastrovaní samci přestávají vyvolávat konflikty a ztrácejí své postavení. To vede k narušení hierarchického systému ve skupině a po kastraci alfa samce může převzít jeho postavení jiný nekastrovaný samec a začít projevovat vyšší míru agresivity. Je-li kastrován (např. ze zdravotních důvodů) samec v nízkém postavení, opět se sníží jeho postavení v hierarchii. Pokud byl samec už před kastrací často napadán, raději jej do této skupiny nevracejte a začleňte jej nejlépe do skupiny samic.

Kastrace ale obecně agresivitu neřeší. Agresivita uvnitř skupiny potkanů, kteří spolu žijí v jedné kleci, je neobvyklá a pokud ke rvačkám dochází často (tedy více než 1-3% času), je zřejmě něco v nepořádku. Samci bývají agresivní vůči cizím potkanům, přičemž míru jejich agresivity ovlivňuje jejich věk, hormonální stav, místo setkání, přítomnost samic a mláďat a sociální zkušenost cizího samce (málo socializovaný samec bude mít větší problémy začlenit se do skupiny dobře socializovaných potkanů). Pokud potkan kouše lidi, nemusí jít nutně o agresivitu z přebytku testosteronu, zvlášť pokud ostatní samce nenapadá. Vyloučit nelze ani chyby při výchově. Kastrace je velký zásah do organismu, stejně jako každá operace, a mělo by se k ní přistupovat s rozmyslem.

I kastrovaní samci stále vykazují mírnou agresivitu vůči vetřelcům ve své domácí kleci (asi 15% agresivity před kastrací), ale sami o sobě na ně nezačnou útočit, pokud se jim vetřelec vyhýbá.

Cizí kastrovaní samci jsou domácími samci napadáni o polovinu méně než nekastrovaní vetřelci.

 

Sterilita

Podle výzkumů a pozorování začne druhý den po kastraci plodnost postupně klesat a 10. den jsou samci již zcela neplodní. Jejich sexuální aktivita začne klesat cca 5. den a v době, kdy jsou neplodní, ztrácí o páření zájem.

Spermie totiž za normálních okolností nezůstávají ve varlatech, ale v nadvarlatech, kde přežívají 6 týdnů. Po kastraci začne nadvarle atrofovat a prostředí se stane nepříznivým pro spermie. 3-4 dny po kastraci ztrácejí spermie pohyblivost a schopnost oplození a odumírají.

 

Omezení značkování

Během prvních dvou měsíců po kastraci značně klesne značkování; podle výzkumů až na 3% původního množství.

 

Nárůst obezity

Nekastrovaní samci méně žerou (podle výzkumů o 17%) a mají menší procento tuku v těle (podle výzkumů o 5%) než samci kastrovaní.

 

Mírné prodloužení života

Kastrace je jedním z faktorů, které prodlužují dobu života samce, pravděpodobně z důvodu odstranění škodlivých vlivů testosteronu (u kastrovaných samců se objevuje o pětinu méně tumorů).

Kastráti žijí podle výzkumů v průměru o měsíc déle než nekastrovaní samci. Přitom však další faktory jako cvičení, možnost páření a omezený přístup k potravě prodlužují život mnohem více než kastrace.

 

Zdroje: Rat Behavior and Biology ~ MackRat ~ Potkaní místo na webu

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode